Tamasha

ایران آهانا

-

ایران آهانا

هخامنشیان برای ساخت و برپایی کاخ‌ها و ساختمان‌های شهر پارسه (تخت جمشید)، بهترین و خوب‌ترین (:مرغوب‌ترین) سنگ‌ها را از دامنه و سینه‌های کوه و صخره‌ها گزینش کرده و با پدیداری بهترین کان‌ها (:معادن) سنگ‌های مناسب را کَنده و آن‌ها را با ابزارهای ساده جدا، و به شهر پارسه برده‌اند. همچنین هر کدام از سنگ‌ها برای ساخت بخشی از کاخ‌ها و ساختمان‌ها در نظر گرفته می‌شده و با نشانه‌گذاری و روش‌های ویژه از سینه و صخره‌ی کوه برش خورده و پس از آن به کارگاه‌های تراش در شهر پارسه می‌آوردند. کارگران هر تکه سنگ را برای کاربری‌ای که از پیش تعیین شده بود، آماده کرده و به کار می‌گرفتند. ممنون از اقای علی اقا جان زاده برای تهیه این ویدیوی عالیه ایشون رو میتونید از یوتوب دنبال کنید https://www.youtube.com/channel/UCD2KvhGhZbRqX_NaDH44KLA

ایران آهانا

هخامنشیان برای ساخت و برپایی کاخ‌ها و ساختمان‌های شهر پارسه (تخت جمشید)، بهترین و خوب‌ترین (:مرغوب‌ترین) سنگ‌ها را از دامنه و سینه‌های کوه و صخره‌ها گزینش کرده و با پدیداری بهترین کان‌ها (:معادن) سنگ‌های مناسب را کَنده و آن‌ها را با ابزارهای ساده جدا، و به شهر پارسه برده‌اند. همچنین هر کدام از سنگ‌ها برای ساخت بخشی از کاخ‌ها و ساختمان‌ها در نظر گرفته می‌شده و با نشانه‌گذاری و روش‌های ویژه از سینه و صخره‌ی کوه برش خورده و پس از آن به کارگاه‌های تراش در شهر پارسه می‌آوردند. کارگران هر تکه سنگ را برای کاربری‌ای که از پیش تعیین شده بود، آماده کرده و به کار می‌گرفتند. ممنون از اقای علی اقا جان زاده برای تهیه این ویدیوی عالیه ایشون رو میتونید از یوتوب دنبال کنید https://www.youtube.com/channel/UCD2KvhGhZbRqX_NaDH44KLA

هخامنشیان برای ساخت و برپایی کاخ‌ها و ساختمان‌های شهر پارسه (تخت جمشید)، بهترین و خوب‌ترین (:مرغوب‌ترین) سنگ‌ها را از دامنه و سینه‌های کوه و صخره‌ها گزینش کرده و با پدیداری بهترین کان‌ها (:معادن) سنگ‌های مناسب را کَنده و آن‌ها را با ابزارهای ساده جدا، و به شهر پارسه برده‌اند. همچنین هر کدام از سنگ‌ها برای ساخت بخشی از کاخ‌ها و ساختمان‌ها در نظر گرفته می‌شده و با نشانه‌گذاری و روش‌های ویژه از سینه و صخره‌ی کوه برش خورده و پس از آن به کارگاه‌های تراش در شهر پارسه می‌آوردند. کارگران هر تکه سنگ را برای کاربری‌ای که از پیش تعیین شده بود، آماده کرده و به کار می‌گرفتند. ممنون از اقای علی اقا جان زاده برای تهیه این ویدیوی عالیه ایشون رو میتونید از یوتوب دنبال کنید https://www.youtube.com/channel/UCD2KvhGhZbRqX_NaDH44KLA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا