Tamasha

بریده فصل سوم آموزش کتاب کار انگلیسی (3)، پایه نهم

-

بریده فصل سوم آموزش کتاب کار انگلیسی (3)، پایه نهم

بیش از 3 ساعت آموزش کتاب کار زبان انگلیسی پایه نهم مدرسه با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد. این آموزش، مکمل آموزش درس زبان انگلیسی پایه نهم (این آموزش نیز در آکادمی نیک درس ارائه گردیده است) بوده که با استفاده از تمرین‌ها و مثال‌ها، به یادگیری افعال با قائده و بی قائده در زمان‌های گذشته، حال و آینده، پرداخته و تمرین‌های مربوطه به ضمیر مفعولی، صفت مالکیت، قیود تکرار و … نیز پرداخته شده است. در این درس در قالب تمرین، جملات را با کلمات زمان حال ساده تکمیل نموده و همچنین صفت مالکیت مناسب را متناسب را آنها می نویسیم. اتصال هر جمله به تصویر مربوطه و همچنین یافتن کلمات مربوط به مضمون درس، مشخص نمودن جملات حال ساده و ویرایش غلط های گرامری نیز مورد بررسی قرار می گیرد. ———————– جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید. https://nikdars.com/?p=2894 در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید. www.NikDars.com

بریده فصل سوم آموزش کتاب کار انگلیسی (3)، پایه نهم

بیش از 3 ساعت آموزش کتاب کار زبان انگلیسی پایه نهم مدرسه با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد. این آموزش، مکمل آموزش درس زبان انگلیسی پایه نهم (این آموزش نیز در آکادمی نیک درس ارائه گردیده است) بوده که با استفاده از تمرین‌ها و مثال‌ها، به یادگیری افعال با قائده و بی قائده در زمان‌های گذشته، حال و آینده، پرداخته و تمرین‌های مربوطه به ضمیر مفعولی، صفت مالکیت، قیود تکرار و … نیز پرداخته شده است. در این درس در قالب تمرین، جملات را با کلمات زمان حال ساده تکمیل نموده و همچنین صفت مالکیت مناسب را متناسب را آنها می نویسیم. اتصال هر جمله به تصویر مربوطه و همچنین یافتن کلمات مربوط به مضمون درس، مشخص نمودن جملات حال ساده و ویرایش غلط های گرامری نیز مورد بررسی قرار می گیرد. ———————– جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید. https://nikdars.com/?p=2894 در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید. www.NikDars.com

بیش از 3 ساعت آموزش کتاب کار زبان انگلیسی پایه نهم مدرسه با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد. این آموزش، مکمل آموزش درس زبان انگلیسی پایه نهم (این آموزش نیز در آکادمی نیک درس ارائه گردیده است) بوده که با استفاده از تمرین‌ها و مثال‌ها، به یادگیری افعال با قائده و بی قائده در زمان‌های گذشته، حال و آینده، پرداخته و تمرین‌های مربوطه به ضمیر مفعولی، صفت مالکیت، قیود تکرار و … نیز پرداخته شده است. در این درس در قالب تمرین، جملات را با کلمات زمان حال ساده تکمیل نموده و همچنین صفت مالکیت مناسب را متناسب را آنها می نویسیم. اتصال هر جمله به تصویر مربوطه و همچنین یافتن کلمات مربوط به مضمون درس، مشخص نمودن جملات حال ساده و ویرایش غلط های گرامری نیز مورد بررسی قرار می گیرد. ———————– جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید. https://nikdars.com/?p=2894 در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید. www.NikDars.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا