Tamasha

معرفی پدل برد پویانیز مدل کروزر ریس 12.6

-

معرفی پدل برد پویانیز مدل کروزر ریس 12.6

رشته پدلبردینگ یکی از رشته های ورزش های آبی است که کاربر با ایستادن بر روی شناور و پارو زدن موجب حرکت برد خود در آب می شود. این رشته ورزشی در مناظر زیبا مانند برکه ها و رودخانه ها و موقعیت های زیبا مانند طلوع و غروب خورشید استفاده تفریحی و آرامش بخش دارد و در شاخه موجسواری با پارو و مواجهه با امواج استفاده هیجانی دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09123458916 و صفحه ایسنتاگرام پویانیز تماس برقرار کنید instagram.com/pouyaniz شماره تماس : 09123458916

معرفی پدل برد پویانیز مدل کروزر ریس 12.6

رشته پدلبردینگ یکی از رشته های ورزش های آبی است که کاربر با ایستادن بر روی شناور و پارو زدن موجب حرکت برد خود در آب می شود. این رشته ورزشی در مناظر زیبا مانند برکه ها و رودخانه ها و موقعیت های زیبا مانند طلوع و غروب خورشید استفاده تفریحی و آرامش بخش دارد و در شاخه موجسواری با پارو و مواجهه با امواج استفاده هیجانی دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09123458916 و صفحه ایسنتاگرام پویانیز تماس برقرار کنید instagram.com/pouyaniz شماره تماس : 09123458916

رشته پدلبردینگ یکی از رشته های ورزش های آبی است که کاربر با ایستادن بر روی شناور و پارو زدن موجب حرکت برد خود در آب می شود. این رشته ورزشی در مناظر زیبا مانند برکه ها و رودخانه ها و موقعیت های زیبا مانند طلوع و غروب خورشید استفاده تفریحی و آرامش بخش دارد و در شاخه موجسواری با پارو و مواجهه با امواج استفاده هیجانی دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09123458916 و صفحه ایسنتاگرام پویانیز تماس برقرار کنید instagram.com/pouyaniz شماره تماس : 09123458916

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا