Tamasha

گل رونالدو به ژاپن در جام جهانی 2006

-

گل رونالدو به ژاپن در جام جهانی 2006

2 گل رونالدو به ژاپن در (مرحلهء گروهی جام جهانی 2006) با پیراهن برزیل. جهت دانلود با بالاترین کیفیت از گزینه دانلود در سمت چپ استفاده نمایید. مشاهده بیوگرافی کامل رونالدو: http://cyrus04.blog.ir/post/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88

گل رونالدو به ژاپن در جام جهانی 2006

2 گل رونالدو به ژاپن در (مرحلهء گروهی جام جهانی 2006) با پیراهن برزیل. جهت دانلود با بالاترین کیفیت از گزینه دانلود در سمت چپ استفاده نمایید. مشاهده بیوگرافی کامل رونالدو: http://cyrus04.blog.ir/post/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88

2 گل رونالدو به ژاپن در (مرحلهء گروهی جام جهانی 2006) با پیراهن برزیل. جهت دانلود با بالاترین کیفیت از گزینه دانلود در سمت چپ استفاده نمایید. مشاهده بیوگرافی کامل رونالدو: http://cyrus04.blog.ir/post/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا