فیلم

فیلم هندی ویر سانسور شده

خلاصه فیلم ویر پرتاپ سینگ شاهزاده پینداری و پسر جنگجوی بزرگ پریتوای سینگ که به خاطر مبارزاتش برای آزاد سازی هند از سلطه بریتانیا شناخته می شود، است. او آرزو دارد میراث پدرش را دنبال کرده و جنبشی برای آزاد سازی هند آغاز کند، اما

فیلم هندی ویر سانسور شده

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا