حوادث

دسیسه وحشتناک شیطان آبادانی برای زنان خانه دار

سارق رزمی کار با حضور در خانه های زنان خانه دار در آبادان سناریوی سرقت های شیطان ی را به اجرا می گذاشت-ماموران با حضور در محل با زن جوانی روبرو شدند که ترس در چهره اش نمایان بود و به ماموران گفت: داخل خانه بودم که ناگهان مردی در حالیکه چاقو به دست داشت وارد شد و با تهدید اقدام به سرقت طلاها و پول های داخل خانه کرد و سعی داشت مرا هدف آزار و اذیت قرار دهد که دیگر در برابرش مقاومت کردم و سارق خشن از ترس اینکه اهالی محل متوجه حضور او شوند به سرعت از خانه خارج شد و فرار کرد.

دسیسه وحشتناک شیطان آبادانی برای زنان خانه دار

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا