حوادث

بی رحمی پلیس آمریکا

بارها شنیده ایم که آمریکا با عناوینی تحت حمایت از حیوانات سنگ مهربان بودن با حیوانات را به سینه می زند بماند که انسان کشی هایش هم در تاریخ انسان کشی ننی است که از پیشانی آمریکا پاک نخواهد شد کشتن سگ بی زبان و حیوان وفادار به صاحبش را در این فیلم توسط پلیس بی رح آمریکا ببینید

بی رحمی پلیس آمریکا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا