سیاسی

نامزد ریاست جمهوری آمریکا: ترامپ ارتش آمریکا را سرافکنده کرده

تولسی گابارد، نامزد ریاست جمهوری آمریکا میگوید ترامپ ارتش آمریکا را سرافکنده کرده و مدل استعمارطلبی قرن 19 و 20 را درپیش گرفته است

نامزد ریاست جمهوری آمریکا: ترامپ ارتش آمریکا را سرافکنده کرده

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا