ورزشی

عصبانیت وزیر ایران از تصمیم AFC: چند ماه است حتی یک تیر هم شلیک نکرده ایم!

به بهانه تظاهرات مردم میخواهند حق میزبانی را از ما بگیرنداگر بنا به ناامنی و آشوب باشد، فرانسه با یکسال اعتراض گسترده در تمام شهرها ناامن تر است یا ایران ؟

عصبانیت وزیر ایران از تصمیم AFC: چند ماه است حتی یک تیر هم شلیک نکرده ایم!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا