مذهبی

یا علی یا علی حیدر حیدر حیدر مدد، منم دیوانه علی

منم دیوانه حیدرخراب از باده ساغرکه ساغر را چو مست دیدمپی مستان همی گردم⚘الا ای شاه دردانه تویی هم خویش و بیگانهخدایی و منم بنده ..چنین شادان همی گردم ⚘تورا گویم که سلطانی محمد را تو قرآنیگدای کوی خاقانم که گرد نان همی گردم…⚘یاعلی یاعلی حیدر حیدر حیدر مدد مدد یاعلی یاعلی. ‌یا شاه پردیور مدد

یا علی یا علی حیدر حیدر حیدر مدد، منم دیوانه علی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا