کارتون

ماجراهای سعید – قسمت ۱۵۶

این مجموعه دربارۀ اتفاقات پیرامون پسر بچۀ کوچکی به نام سعید است که در هر قسمت با مواجه شدن با این اتفاقات نحوۀ صحیح برخورد با این گونه مسائل ساده و روزمرۀ زندگی را به ما نشان می دهد..

ماجراهای سعید - قسمت ۱۵۶

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا