حوادث

به گلوله بستن یک مجموعه آپارتمانی توسط جوان آمریکایی

چرا بالاترین نرخ زندانی در جهان در بهشت غرب گراهای ایران, آمریکاست؟ چرا در مدینه فاضله غرب گراهای ایرانی این تعداد زندانی وجود دارد؟ چرا در بهشت غرب گراهای ایران نرخ جرم, جنایت, قتل و تیراندازی یه طور فاجعه باری بالاست؟….مردم ایران به شما دروغ گفته اند…آمریکا تنها سرابی از بهشت است…..هر ایرانی باید اینگونه سوالات را درباره آمریکا از خود بپرسد…

به گلوله بستن یک مجموعه آپارتمانی توسط جوان آمریکایی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا