آموزشی

بررسی چرائی موفقیت چین در کنترل پاندمی کرونا

این موضوع که چرا چین و همچنین برخی کشورهای شرق آسیا در مقابله با اپیدمی موفق بودند اما کشورهای غربی و همینطور ما و همسایگان ما در این زمینه به مقدار زیادی ناکام بودیم دلایل مختلفی داره که می بایست با حوصله و با بیان علمی مورد بررسی قرار بگیرند و در تصمیم گیری های ما و آیندگان ما در مواجهه با بحران های احتمالی درس عبرت باشند.در این ویدئوی کوتاه به مرور مختصری بر برخی از دلایل این موفقیت پرداخته شده است. امیدوارم که مطالب ارائه شده برای ایجاد درک بهتری از عملکرد چین در برخورد موفق با بحران کرونا مثمر ثمر باشد.

بررسی چرائی موفقیت چین در کنترل پاندمی کرونا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا