مذهبی

قرائتی / آرامش دل ها12 – فهم صحیح مسائل

بعضی می‌گویند اگر پول باشد آرامش داریم، اما اسلام می‌گوید که اگر قناعت داشته باشی آرامش داری. مثل کمونیست‌ها که می‌گویند ریشه‌ی همه‌ی مشکلات فقر است. البته فقط و نداری مشکل هست، ولی گاهی حرص و طمع است. روایات بسیاری داریم که به ما می‌گوید، در فهم دچار مشکل شده‌ایم. لیس العلم… این علم نیست، بل العلم… بلکه علم این است. الان مشکل مملکت ما چیست؟ علم است یا مهارت؟ من می‌گویم مهارت. چون وقتی مهارت نداریم، شغل نداریم، پول نداریم، ازدواج نمی‌کنیم، بچه نداریم، مسکن نداریم.

قرائتی / آرامش دل ها12 - فهم صحیح مسائل

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا