طنز

ماجرای ناصرالدین شاه، سرسره و شربت الملوک!

اندراحوالات ناصرالدین شاه(امیر کله کبیری) و مهد علیا و سرسره و شربت الملوک دوا فروش و ممد خردادیان

ماجرای ناصرالدین شاه، سرسره و شربت الملوک!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا