سیاسی

وقتی ژنرال پترائوس از حاج قاسم سلیمانی می گوید….!

ژنرال پترائوس : سلیمانی نقشی معادل رئیس سیا، رئیس فرماندهی مرکزی و رئیس فرماندهی نیروهای ویژه آمریکا را داشت….!

وقتی ژنرال پترائوس از حاج قاسم سلیمانی می گوید....!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا