حیوانات

شاهين خان سيلمي زيبا و اصيل كـُـرد

شاهين خان سيلمي زيبا و اصيل كـُـرد داراي تاييديه درجه يك از فدراسيون سواركاري ج.ا.ا.پدر: توسن ٢٥مادر: عروس ٨.مالك: جناب ياريمحل نگهداري: اصفهان

شاهين خان سيلمي زيبا و اصيل كـُـرد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا