سیاسی

حوادث ، کودتای اشرافیت علیه ملت

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در هفتمین قسمت از مجموعه ویدیویی گزارش جمهور با عنوان " حوادث 88، کودتای اشرافیت علیه ملت" در مصاحبه با علی اکبرجوانفکر و عبدالرضا داوری، ابعاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن را تشریح کرد و طی آن از نقش یک گروه فعال امنیتی در قتل های زنجیره ای برای پشتیبانی از طبقه اشراف و ممتازه و مقابله با اعمال اراده و خواست مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق طراحی توطئه تقلب و برپایی اغتشاش و آشوب در کشور پرده برداشت.دکتر احمدی نژاد به اهتمام دولتهای نهم ودهم برای بازگرداندن انقلاب به ریل اصلی و احیای آرمان هاي انقلاب اشاره کرد و افزود: ما بر این باور بوده و هستیم که همه شئون كشور باید به مردم برگردد و اراده مردم در تمام امور حاكم باشد. ثروت كشور متعلق به مردم است و دولت و بقيه جز خدمت گزاري و نمايندگي مردم شاني ندارند، حلقه بسته مديران بايد در هم شكسته شود و راه براي جاري شدن اراده توده‌هاي مردم در اداره كشور باز گردد اما در مقابل، ادبيات حاكم بر سياستمداران كشور، مبتنی بر کسب قدرت و تقسيم غنائم و رقابت بر سر تصاحب مناصب یا حفظ صندلي بود. خودشان بارها گفتند كه ما همه باهم بوديم و کشور را با يك مدل اداره مي‌كرديم اما احمدي نژاد آمد و همه چيز را به هم زد. آنها به صراحت مي‌گفتند که تو داري مردم را پررو مي كني و ديگر نمي شود مردم را اداره كرد.رئیس جمهور سابق با بیان اینکه قدرتمندان به دنبال کسب منابع قدرت به غیر از مردم هستند، گفت: يكي از اين منابع قدرت و اقتدار، گروه‌هاي متشكل امنيتي است. مسئوليت و ماموريت اصلي نهاد امنيتي تضمین منافع ملي، حفظ حقوق مردم، استقلال كشور، باز كردن راه براي اراده ملت در حاكميت و تعيين سرنوشت است، اما این گروه کوچک امنیتی، مأموريت خود را به قدرت رساندن يا تثبيت قدرت اشراف سياسي و اقتصادي مي داند و اصلاً در سايه وجود اشراف سياسي و اقتصادي، زنده هستند و عمل مي كنند. ارعاب مردم و بویژه نخبگان،پرونده سازی برای منتقدان و معترضان و در نهایت حذف فیزیکی آنها از جمله کارهایی است که اين گروه، برای آن طراحي و برنامه‌ريزي می کند.

حوادث ، کودتای اشرافیت علیه ملت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا