هنری

خانه دلتنگ غروبی خفه بود

با اجرای : مهدیه شقاقی و فریدالدین شمس نیا – شعر : هوشنگ ابتهاج

خانه دلتنگ غروبی خفه بود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا